Rada Polonii Świata
Rada
Polonii
Świata
Rada Polonii Świata
  • Home
  • Rada Polonii Świata

Rada Polonii Świata

Rada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie. Jej zadaniem jest służba Polonii i Polakom za granicą w pełnej niezależności od grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania, politycznej neutralności i religijnej tolerancji.

Prezydium

Przewodnicząca:   Teresa Berezowski (Kanada)

Wiceprzewodniczący:  Helena Miziniak (Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii) 
Waldemar Tomaszewski (Związek Polaków na Litwie)

Sekretarz: Tadeusz Adam Pilat (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych)

Skarbnik:  Aleksander Zając (Konwent Organizacji Polskich w Niemczech).

Członkowie prezydium: Bożena Kamiński   (Kongres Polonii Amerykańskiej)
Marek Domaradzki   (Kongres Polonii Kanadyjskiej)
Małgorzata Kwiatkowska   (Rada Naczelna Polonii Australijskiej)
Halina Subotowicz-Romanowa   (Kongres Polaków w Rosji)
Krystyna Reitmeier   (Związek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju)
Czesław Maryszczak (Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów)


Komisje

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Roman Śmigielski (Dania)
Członkowie komisji: Henryk Roztoczyński (USA)
Anna Sokołowski (USA)
Zastępcy członków: Grzegorz Kaczyński (Włochy)
Teresa Opalińska-Kopeć (Austria)


Komisja Statutowa

Przewodnicząca: Teresa Sygnarek (Szwecja)
Członkowie komisji: Andreas Holm (Niemcy)
Wiesław Lewicki (Belgia)
Andrzej Kamiński (USA)
Marek Malicki (Kanada)


Komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków

Koordynator : Grzegorz Kaczyński (Włochy)


Komisja ds. mediów polonijnych

Koordynator: Teresa Sygnarek (Szwecja)

 

Przewodnicząca Rady Polonii Świata

 

Teresa Berezowska (z d. Wojciechowska) – nauczycielka, wieloletnia działaczka harcerska i polonijna.

Urodziła się w Edynburgu w Szkocji. Jest córką Romualda Wojciechowskiego, byłego oficera I Polskiej Dywizji Pancernej i jego żony Haliny, zesłanki na Sybir. Jest żoną Zbigniewa Berezowskiego, również działacza harcerskiego i polonijnego, mają dwoje dorosłych dzieci i czworo wnuków. Po ukończeniu studiów nauczycielskich, przez 30 lat uczyła starszą młodzież w szkołach podstawowych w Toronto.

Od dzieciństwa związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, przeszła przez wszystkie stopnie od zucha do instruktora. Była organizatorką wielu obozów, kursów dla liderów i międzynarodowych zlotów harcerskich. W ZHP pełniła różne funkcje wyższego szczebla, m.in. przez 6 lat była Przewodniczącą Zarządu Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie
i reprezentowała ZHP w Radzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

W KPK pełniła funkcję sekretarza protokolarnego i wiceprezesa ds. kanadyjskich. Pełniła funkcję prezesa Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej przez trzy kadencje w Latach 2010-2016, wybierana kolejno przez Walne Zjazdy KPK: w 2010 r. w Montrealu, w  2012 w Edmonton i po raz trzeci w 2014 r., w Thunder Bay.

Poza działalnością polonijną zasiada też w zarządzie Tribute to Liberty, organizacji powstałej w celu wybudowania w Ottawie pomnika Ofiar Komunizmu, jest członkiem Central and Eastern European Council
w Kanadzie, była przewodniczącą Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego, prezesem sekcji żeńskiej w klubie curlingu oraz wolontariuszką w kilku organizacjach charytatywnych.

Swój wolny czas lubi spędzać uprawiając curling w zimie i odwiedzając swoją bliższą i dalszą rodzinę
w zachodniej Kanadzie, w Australii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, i w Polsce.

Za swą działalność, miała zaszczyt znaleźć się wśród pierwszych 60 osób w Kanadzie udekorowanych medalem Queen’s Diamond Jubilee w Rideau Hall w Ottawie w lutym 2012 roku.

 

Organizacje członkowskie

Organizacje krajowe
Rada Naczelna Polskich Organizacji w  Australii   Australia
Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii   Austria
Rada Polonii Belgijskiej    Belgia
Związek Polaków na Białorusi    Białoruś
Zjednoczenie Społeczne Macierz Szkolna na Białorusi  Białoruś
Centr. Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii  Brazylia
Polskie Stow. Kulturalno-Oświatowe im. W. Warneńczyka  Bułgaria
Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik”  Chorwacja
Kongres Polaków w Republice Czeskiej   Czechy
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej  Czechy
Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii „Polonia” Dania
Związek Polaków w Estonii „Polonia”   Estonia
Zjednoczenie Polskie w Helsinkach    Finlandia
Kongres Polonii Francuskiej    Francja
Federacja Polonii Francuskiej    Francja
Kongres Polonii Kanadyjskiej    Kanada
Związek Polaków w Kazachstanie    Kazachstan
Związek Polaków na Litwie    Litwa
Związek Polaków na Łotwie    Łotwa
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech   Niemcy
Kongres Polonii Niemieckiej    Niemcy
Związek Polaków w Norwegii    Norwegia
Federacji Organizacji Polskich w Nowej Zelandii   Nowa Zelandia
Kongres Polaków w Rosji    Rosja
Związek Polaków w Rumunii „Dom Polski”   Rumunia
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Serbskiej „YU POLONIA”  Serbia
Kongres Polonii Amerykańskiej    USA
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji   Szwecja
Kongres Polaków w Szwecji    Szwecja
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie   Ukraina
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech im. J. Bema  Węgry
Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech im. św. Wojciecha Węgry
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii   Wielka Brytania
Związek Polaków we Włoszech    Włochy

Organizacje kontynentalne i światowe
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
Związek Harcerstwa  Polskiego Poza Granicami Kraju
Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Kongres Oświaty Polonijnej
Światowe Zjednoczenie Polek
Światowy Kongres Lekarzy Polskich