Rada Polonii Świata
Rada
Polonii
Świata
Rada Polonii Świata

V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

20.09.2018

 

12 czerwca 2018 roku rozpoczęto odliczanie 100 dni do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie. Współorganizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Polonii Świata.

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Senat RP, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Rada Polonii Świata zwołały V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. 12 czerwca rozpoczęto oficjalne odliczanie 100 dni do uroczystego otwarcia zjazdu w budynku Sejmu RP. W planie odliczania znalazły się m.in. konkursy, ciekawostki dotyczące historii zjazdów oraz otwarta dyskusja przedstawicieli Polonii w mediach społecznościowych wokół Zjazdu.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest współorganizatorem Zjazdu już po raz piąty.

Tegoroczne spotkanie Polonii i Polaków z zagranicy jest dla nas tym bardziej wyjątkowe, że wiąże się bezpośrednio z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Stąd też nasz pomysł na odliczanie stu dni – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szacuje się, że poza granicami kraju mieszka od 18 do 22 mln Polaków oraz osób polskiego pochodzenia. Zjazdy Polonii są manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, ich historia sięga czasów II Rzeczypospolitej.


RAMOWY PRZEBIEG ZJAZDU

DZIEŃ PIERWSZY

Oficjalne obchody rozpocznie Msza św. w katedrze św. Jana

Następnie odbędzie się złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza, złożenie wiązanek przez delegację pod tablicami pamiątkowymi w Parlamencie i sesja inauguracyjna w Sejmie.

Dzień zakończy Koncert Galowy „Nasza Niepodległa II 1918-2018” z udziałem wybitnych polskich artystów.

DZIEŃ DRUGI

Organizatorzy Zjazdu, w poczuciu odpowiedzialności za jego kształt merytoryczny postanowili, że jeden dzień będzie przeznaczony na obrady w ośmiu forach tematycznych:


ŚWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POLONIJNYCH

ŚWIATOWE FORUM EDUKACJI POLONIJNEJ

ŚWIATOWE FORUM KULTURY POLONIJNEJ

ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ

ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

ŚWIATOWE FORUM DUSZPASTERSTWA POLONIJNEGO

FORUM SPORTU I TURYSTYKI POLONIJNEJ


DZIEŃ TRZECI

W kolejny dniu uzupełnieniem obrad tematycznych będą wizyty studyjne w instytucjach partnerskich współorganizujących fora.

Wyniki prac zostaną zaprezentowane w sesji podsumowującej, która odbędzie się w Sejmie RP.


DZIEŃ CZWARTY


Zjazd zakończy uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

PATRONAT I KOMITET HONOROWY

Patronat Honorowy nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 objął

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski przewodniczy Komitetowi Honorowemu, w którego skład weszli:

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin,

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński,

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz,

Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński,

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk,

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk,

Jego Ekscelencja Bp Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek,

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA Jacek Kurski.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

Patronat Medialny nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy objęła Telewizja Polska S.A.

V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018