Rada Polonii Świata
Council
The Polonia
World
Council The Polonia World

Rada Polonii Świata

Rada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie. Jej zadaniem jest służba Polonii i Polakom za granicą w pełnej niezależności od grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania, politycznej neutralności i religijnej tolerancji. Prezydium Przewodnicząca:   Teresa Berezowski (Kanada) Wiceprzewodniczący:  Helena Miziniak (Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii)  Waldemar Tomaszewski (Związek Polaków na Litwie) Sekretarz: Tadeusz Adam Pilat (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych) Skarbnik:  Aleksander Zając (Konwent Organizacji Polskich w Niemczech). Członkowie prezydium: Bożena Kamiński   (Kongres Polonii Amerykańskiej) Marek Domaradzki   (Kongres Polonii Kanadyjskiej) Małgorzata Kwiatkowska   (Rada Naczelna Polonii Australijskiej) Halina Subotowicz-Romanowa   (Kongres Polaków w Rosji) Krystyna Reitmeier   (Związek Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju) Czesław Maryszczak (Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów) Komisje Komisja rewizyjna Przewodniczący: Roman Śmigielski (Dania) Członkowie komisji: Henryk Roztoczyński (USA) Anna Sokołowski (USA) Zastępcy członków: Grzegorz Kaczyński (Włochy) Teresa Opalińska-Kopeć (Austria) Komisja Statutowa Przewodnicząca: Teresa Sygnarek (Szwecja) Członkowie komisji: Andreas Holm (Niemcy) Wiesław Lewicki (Belgia) Andrzej Kamiński (USA) Marek Malicki (Kanada) Komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków Koordynator : Grzegorz Kaczyński (Włochy) Komisja ds. mediów polonijnych Koordynator: Teresa Sygnarek (Szwecja)   Przewodnicząca Rady Polonii Świata   Teresa Berezowska (z d. Wojciechowska) – nauczycielka, wieloletnia działaczka harcerska i polonijna. Urodziła się w Edynburgu w Szkocji. Jest córką Romualda Wojciechowskiego, byłego oficera I Polskiej Dywizji Pancernej i jego żony Haliny, zesłanki na Sybir. Jest żoną Zbigniewa Berezowskiego, również działacza harcerskiego i polonijnego, mają dwoje dorosłych dzieci i czworo wnuków. Po ukończeniu studiów nauczycielskich, przez 30 lat uczyła starszą młodzież w szkołach podstawowych w Toronto. Od dzieciństwa związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, przeszła przez wszystkie stopnie od zucha do instruktora. Była organizatorką wielu obozów, kursów dla liderów i międzynarodowych zlotów harcerskich. W ZHP pełniła różne funkcje wyższego szczebla, m.in. przez 6 lat była Przewodniczącą Zarządu Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie i reprezentowała ZHP w Radzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W KPK pełniła funkcję sekretarza protokolarnego i wiceprezesa ds. kanadyjskich. Pełniła funkcję prezesa Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej przez trzy kadencje w Latach 2010-2016, wybierana kolejno przez Walne Zjazdy KPK: w 2010 r. w Montrealu, w  2012 w Edmonton i po raz trzeci w 2014 r., w Thunder Bay. Poza działalnością polonijną zasiada też w zarządzie Tribute to Liberty, organizacji powstałej w celu wybudowania w Ottawie pomnika Ofiar Komunizmu, jest członkiem Central and Eastern European Council w Kanadzie, była przewodniczącą Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego, prezesem sekcji żeńskiej w klubie curlingu oraz wolontariuszką w kilku organizacjach charytatywnych. Swój wolny czas lubi spędzać uprawiając curling w zimie i odwiedzając swoją bliższą i dalszą rodzinę w zachodniej Kanadzie, w Australii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, i w Polsce. Za swą działalność, miała zaszczyt znaleźć się wśród pierwszych 60 osób w Kanadzie udekorowanych medalem Queen’s Diamond Jubilee w Rideau Hall w Ottawie w lutym 2012 roku.   Organizacje członkowskie Organizacje krajowe Rada Naczelna Polskich Organizacji w  Australii   Australia Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii   Austria Rada Polonii Belgijskiej    Belgia Związek Polaków na Białorusi    Białoruś Zjednoczenie Społeczne Macierz Szkolna na Białorusi  Białoruś Centr. Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii  Brazylia Polskie Stow. Kulturalno-Oświatowe im. W. Warneńczyka  Bułgaria Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik”  Chorwacja Kongres Polaków w Republice Czeskiej   Czechy Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej  Czechy Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii „Polonia” Dania Związek Polaków w Estonii „Polonia”   Estonia Zjednoczenie Polskie w Helsinkach    Finlandia Kongres Polonii Francuskiej    Francja Federacja Polonii Francuskiej    Francja Kongres Polonii Kanadyjskiej    Kanada Związek Polaków w Kazachstanie    Kazachstan Związek Polaków na Litwie    Litwa Związek Polaków na Łotwie    Łotwa Konwent Organizacji Polskich w Niemczech   Niemcy Kongres Polonii Niemieckiej    Niemcy Związek Polaków w Norwegii    Norwegia Federacji Organizacji Polskich w Nowej Zelandii   Nowa Zelandia Kongres Polaków w Rosji    Rosja Związek Polaków w Rumunii „Dom Polski”   Rumunia Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Serbskiej „YU POLONIA”  Serbia Kongres Polonii Amerykańskiej    USA Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji   Szwecja Kongres Polaków w Szwecji    Szwecja Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie   Ukraina Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech im. J. Bema  Węgry Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech im. św. Wojciecha Węgry Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii   Wielka Brytania Związek Polaków we Włoszech    Włochy Organizacje kontynentalne i światowe Europejska Unia Wspólnot Polonijnych Związek Harcerstwa  Polskiego Poza Granicami Kraju Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Kongres Oświaty Polonijnej Światowe Zjednoczenie Polek Światowy Kongres Lekarzy Polskich

Announcements

Brak komunikatów

News

 • 02.
  03.

  Uroczystości Polonijne na Wawelu

  Uroczystości, które odbyły się 2 marca 2018 roku na Zamku Królewskim na Wawelu, w miejscu symbolicznym…
 • 25.
  02.

  XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne w Krynicy

  W dniach 25 lutego do 2 marca odbyły się w Krynicy-Zdrój XIII Zimowe Igrzyska Polonijne,…
 • 26.
  08.

  Wypowiedź Wiceprezes Rady Polonii Świata - Heleny Miziniak

  Wypowiedź Wiceprezes Rady Polonii Świata i przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zjazdu…
 • 24.
  08.

  Prezydent na inauguracji IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

  W naszym wzajemnym interesie jest istnienie łączności - emocjonalnej i organizacyjnej…

Upcoming events

V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

20.09.2018   12 czerwca 2018 roku rozpoczęto odliczanie 100 dni do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków…

Organizations

Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii

Australia

Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii

Austria

Rada Polonii Belgijskiej

Belgia
V Zajazd Polonii i Polaków z Zagranicy
Rada Polonii Świata
20.09 - 23.09 Warszawa
20.09
23.09

V Zjazd Polonii
i Polaków
z Zagranicy

12 czerwca 2018 roku rozpoczęto odliczanie 100 dni do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie. Współorganizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Polonii Świata.