Rada Polonii Świata
Rada
Polonii
Świata
Rada Polonii Świata
I Zajazd Polonii i Polaków z Zagranicy
Rada Polonii Świata
25.05 - 28.05 Toronto
25.05 - 28.05
1978

I Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

I Zjazd Polonii Wolnego Świata w Toronto (założycielski)