Rada Polonii Świata
Rada
Polonii
Świata
Rada Polonii Świata
III Zajazd Polonii i Polaków z Zagranicy
Rada Polonii Świata
22.09 - 26.09 Warszawa, Pułtusk
22.09 - 26.09
2007

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

III Światowy Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie i w Pułtusku