Rada Polonii Świata
Rada
Polonii
Świata
Rada Polonii Świata
II Zajazd Polonii i Polaków z Zagranicy
Rada Polonii Świata
08.05 - 12.05 Londyn
08.05 - 12.05
1984

II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

II Zjazd Polonii Wolnego Świata w Londynie